Kursy stacjonarne

Kursy organizowane przez Tongue-Twister , prowadzone na różnych poziomach zaawansowania językowego, stworzone zostały z myślą o wszelkich wymaganiach i oczekiwaniach naszych słuchaczy.

Przed rozpoczęciem kursu słuchacz przystępuje do testu językowego w celu określenia stopnia znajomości języka obcego oraz wyboru poziomu odpowiadającego jego wymaganiom.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 – 22.00 . Godziny odbywania się zajęć indywidualnych są całkowicie dopasowane do oczekiwań i możliwości czasowych uczestników.

Szczególny nacisk kładziemy na dobór lektorów. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doskonałym przygotowaniu metodycznym.

Ucząc się języków obcych, z pewnością wiedzą Państwo, że znajomość gramatyki nie świadczy o umiejętności porozumiewania się. Kładziemy szczególny nacisk na wszystkie aspekty znajomości języka (poprawna wymowa, wzbogacanie słownictwa, pisanie) oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach codziennego życia i pracy.

Nowoczesna, komunikatywna metoda, najnowsze materiały i sposoby nauczania, dają gwarancję szybkiego sukcesu na każdym poziomie zaawansowania.