Szkolenia dla firm

Organizacja szkoleń

Szkoła Tongue-Twister gwarantuje prowadzenie kompleksowych szkoleń z języka angielskiego. Zapewniamy pomoc organizacyjną w przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych oraz analizy potrzeb. W ramach kursu oferujemy nadzór metodyczny, kontrolę postępów w nauce, testy wewnętrzne oraz certyfikaty ukończenia kursu.

Zapotrzebowanie

Każdy program szkoleniowy jest indywidualnie dostosowywany do wymagań i oczekiwań klienta. Punktem wyjścia jest analiza rzeczywistych potrzeb językowych klienta i zakładane przez niego cele szkoleniowe. Zaczynamy od weryfikacji poziomu znajomości języka obcego pracowników w oparciu o specjalistyczne testy językowe w formie ustnej. Wyniki stanowią podstawę do opracowania autorskiego programu szkolenia, definiującego cele i treści nauczania, podziału słuchaczy na grupy i doboru materiałów dydaktycznych. Jednocześnie następuje uzgodnienie zasad i warunków realizacji szkolenia ze zleceniodawcą.

Szkolenie

Przykładamy szczególną uwagę do realizacji formy szkolenia zgodnie z założeniami powziętymi na początku współpracy. Właściwy dobór materiałów szkoleniowych oraz kontrola postępów uczniów zapewnia prawidłowy przebieg kursu. Zapewniamy elastyczność co do przyjętego programu, zawsze jednak mając na celu jak najefektywniejsze przekazanie wiedzy uczestnikom kursu. Na tym etapie szkolenia wiele zależy od prowadzącego, dlatego jeśli w trakcie nauki zaproponowany przez nas lektor zajęcia nie spełni Państwa oczekiwań, przysługuje zagwarantowane w umowie prawo do jego zmiany. Zapewniamy też stały nadzór metodyka nad sposobem przeprowadzania zajęć, co stale pozwala nam udoskonalać ich jakość.

EFEKTY

Na tym etapie w oparciu o testy, sprawdzające umiejętności językowe uczestników kursu. porównujemy rezultaty szkolenia z jego założeniami. Przeprowadzamy też ankietę, oceniającą sposób prowadzenia zajęć, jak również wręczamy certyfikaty, potwierdzające ukończenie danego rodzaju kursu.