Ogólne założenia metody nauczania w Tongue-Twister :

• Brak prac domowych
• Wystarczy być na zajęciach żeby w końcu mówić
• Nieformalna atmosfera
• Wszechobecne powtórki materiału
• Dynamiczność zajęć
• Ćwiczenie refleksu
• Myślenie po angielsku
• Czasem dzikie tańce
• Brak niezręcznej ciszy
• Lektor wspomaga nas przy udzielaniu odpowiedzi
• Pytania zadawane są dwukrotnie
• Zabija nieśmiałość na ŚMIERĆ
• Niekonwencjonalne pytania i sposób ich zadawania
• Etapy uczenia się: ucho, usta, oko, ręka
• Wszystkie poziomy zaawansowania