Loading...

Tongue – Twister School

Istniejemy na rynku od 2012 roku i specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego zarówno w firmach jak i na kursach stacjonarnych. Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach lub indywidualnie.

Tongue – Twister School

Istniejemy na rynku od 2012 roku i specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego zarówno w firmach jak i na kursach stacjonarnych. Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach lub indywidualnie. Stawiamy przede wszystkim na komunikację, ucząc równolegle z językiem poczucia pewności siebie, umiejętności pracy w zespole oraz wyrażania opinii i sugestii bez obaw przed popełnianiem błędów. Promujemy Metodę Direct Language Lab, która polega na rozwijaniu swobodnego mówienia bez nadmiernej koncentracji na zagadnieniach gramatycznych. Gwarancją sukcesu jest jedynie regularne uczęszczanie na zajęcia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nie ma prac domowych ani żmudnych ćwiczeń.
Miła atmosfera.
Kameralne grupy.

Metoda Direct Language Lab

Wstęp

Ponieważ podstawowe założenia metody bezpośredniej mają ponad 100 lat, obecnie w nauczaniu języków obcych stosujemy kolejne już wcielenie tej metody, która ewoluowała wraz z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań uczniów. Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty.

Można powiedzieć, że głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie.

Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście.

Uczymy słownictwa codziennego użytku, od początku kursu ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych słów z zakresu języka mówionego.

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi w małych grupach uczniów jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem nauki, znanym od setek lat. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.

Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi.

We wszystkich podręcznikach używamy dużej ilości interesujących pytań w naturalnym, współczesnym języku. Dzięki temu słuchacze mogą lepiej zapamiętać nowe słownictwo, a także używają go w większej liczbie kontekstów (różne zastosowania, struktury gramatyczne, kolokacje). To sprawia, że potrafią bardziej kreatywnie używać języka obcego zamiast zapamiętywać mechanicznie pojedyncze zdania.

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.

Ważne jest wypowiadanie się już od samego początku w sposób samodzielny, nawet jeśli może to oznaczać popełnianie błędów. Oczywiście błędy powinny być od razu poprawiane przez nauczyciela w przyjazny sposób, aby słuchacz uczył się powtarzając poprawną formę.

Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas robione są lekcje gramatyczne, poświęcone w całości utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatyki.

Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. W metodzie bezpośredniej przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki.

Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem.

Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie – a takie odruchy można wykształcić jedynie przez częste powtórki.

Kursy stacjonarne

Kursy organizowane przez Tongue-Twister , prowadzone na różnych poziomach zaawansowania językowego, stworzone zostały z myślą o wszelkich wymaganiach i oczekiwaniach naszych słuchaczy.

Przed rozpoczęciem kursu słuchacz przystępuje do testu językowego w celu określenia stopnia znajomości języka obcego oraz wyboru poziomu odpowiadającego jego wymaganiom.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 – 22.00 . Godziny odbywania się zajęć indywidualnych są całkowicie dopasowane do oczekiwań i możliwości czasowych uczestników.

Szczególny nacisk kładziemy na dobór lektorów. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doskonałym przygotowaniu metodycznym.

Ucząc się języków obcych, z pewnością wiedzą Państwo, że znajomość gramatyki nie świadczy o umiejętności porozumiewania się. Kładziemy szczególny nacisk na wszystkie aspekty znajomości języka (poprawna wymowa, wzbogacanie słownictwa, pisanie) oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach codziennego życia i pracy.

Nowoczesna, komunikatywna metoda, najnowsze materiały i sposoby nauczania, dają gwarancję szybkiego sukcesu na każdym poziomie zaawansowania.

Szkolenia dla firm

Organizacja szkoleń

Szkoła Tongue-Twister gwarantuje prowadzenie kompleksowych szkoleń z języka angielskiego. Zapewniamy pomoc organizacyjną w przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych oraz analizy potrzeb. W ramach kursu oferujemy nadzór metodyczny, kontrolę postępów w nauce, testy wewnętrzne oraz certyfikaty ukończenia kursu.

Zapotrzebowanie

Każdy program szkoleniowy jest indywidualnie dostosowywany do wymagań i oczekiwań klienta. Punktem wyjścia jest analiza rzeczywistych potrzeb językowych klienta i zakładane przez niego cele szkoleniowe. Zaczynamy od weryfikacji poziomu znajomości języka obcego pracowników w oparciu o specjalistyczne testy językowe w formie ustnej. Wyniki stanowią podstawę do opracowania autorskiego programu szkolenia, definiującego cele i treści nauczania, podziału słuchaczy na grupy i doboru materiałów dydaktycznych. Jednocześnie następuje uzgodnienie zasad i warunków realizacji szkolenia ze zleceniodawcą.

Szkolenie

Przykładamy szczególną uwagę do realizacji formy szkolenia zgodnie z założeniami powziętymi na początku współpracy. Właściwy dobór materiałów szkoleniowych oraz kontrola postępów uczniów zapewnia prawidłowy przebieg kursu. Zapewniamy elastyczność co do przyjętego programu, zawsze jednak mając na celu jak najefektywniejsze przekazanie wiedzy uczestnikom kursu. Na tym etapie szkolenia wiele zależy od prowadzącego, dlatego jeśli w trakcie nauki zaproponowany przez nas lektor zajęcia nie spełni Państwa oczekiwań, przysługuje zagwarantowane w umowie prawo do jego zmiany. Zapewniamy też stały nadzór metodyka nad sposobem przeprowadzania zajęć, co stale pozwala nam udoskonalać ich jakość.

EFEKTY

Na tym etapie w oparciu o testy, sprawdzające umiejętności językowe uczestników kursu. porównujemy rezultaty szkolenia z jego założeniami. Przeprowadzamy też ankietę, oceniającą sposób prowadzenia zajęć, jak również wręczamy certyfikaty, potwierdzające ukończenie danego rodzaju kursu.

Galeria zdjęć

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Boat on Calm Water
Waves at Sea
Waves at Sea Waves at Sea
Waves at Sea
Waves at Sea Waves at Sea
Waves at Sea
Waves at Sea
Waves at Sea

Cennik kursów

Zajęcia j. angielskiego w małych grupach ONLINE lub STACJONARNIE

Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

170 zł za 8 godzin lekcyjnych

Jeden raz w tygodniu
Dwie godziny lekcyjne (90 minut)

340 zł za 16 godzin lekcyjnych

Jeden raz w tygodniu
Dwie godziny lekcyjne (90 minut)

170 zł za 8 godzin lekcyjnych

Dwa razy w tygodniu
Dwie godziny lekcyjne (90 minut)

340 zł za 16 godzin lekcyjnych

Dwa razy w tygodniu
Dwie godziny lekcyjne (90 minut)

340 zł za 8 spotkań

Jeden raz w tygodniu
Spotkanie trwa 90 minut

170 zł za 4 spotkania

Jeden raz w tygodniu
Spotkanie trwa 90 minut

Zajęcia indywidualne:

640 zł za 4 spotkania

Jeden raz w tygodniu
Spotkanie trwa 90 minut

Uwaga wszystkie kursy są dla osób dorosłych.

Niektóre opinie naszych uczniów

Formularz kontaktowy:

Zadzwoń do nas

+48 575 373 747
+48 22 308 87 77

Napisz do nas

office@tongue-twister.eu

Nasze biuro

Metro Świętokrzyska ul. Świętokrzyska 20 IV piętro lokal 410 Warszawa 00-002

Konto bankowe

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
06 1020 1042 0000 8702 0263 9987
Adres
 
TEKST UCZNIA (Kursant Obowiązkowo musi to uzupełnić) np.: Mogę chodzić na zajęcia w soboty w godzinach od 07:00 rano do 11:00 oraz we wtorki od 10:00 do 21:00. Grupy powstają najczęściej w godzinach 17:50-19:20